Księga Przychodów i Rozchodów

 

 

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji zaszłości (operacji gospodarczych) w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej.

System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów

lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

 

 

i

ksiżegowość uproszczona

Księgowość elekroniczna

Przedsiębiorcy mają do wyboru możliwość prowadzenia KPiR w formie elektronicznej. Niesie ona ze sobą wiele korzyści ze względu na to, że przedsiębiorcy mają możliwość znacznej redukcji kosztów. To coraz popularniejsza forma prowadzenia KPiR.

 

Prowadząc KPiR elektronicznie, należy:

  • posiadać pisemną instrukcję obsługi programu;
  • zapewnić bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem księgi;
  • zapisywać dane na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku w sposób, który będzie chronić przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Księgowość KPiR - cennik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • 120 zł netto miesięcznie - 10 dokumentów
  • 200 zł netto miesięcznie - 30 dukumentów

PEŁEN CENNIK

cennik2

Jesteśmy gotowi do współpracy!

A Ty jesteś gotowy na zmiany ?

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.